Weihai Ruiyang Boat Development Co., LTD Hytaý Halkara Sarp ediş Önümleri sergisine gatnaşdy

10-njy maýda Haýnan halkara konwensiýa we sergi merkezinde ilkinji Hytaý halkara sarp ediş önümleri sergisi tamamlandy. 4 günlük sergä jemi 705 kärhana we 2628 sarp ediji markasy 4 günlük sergä gatnaşdy we 30 000-den gowrak hakyky bellige alnan alyjy we hünärmen myhman aldy we sergä 240,000-den gowrak myhman geldi. Boeke-täk gaýyk kompaniýasy hökmünde Weihai Ruiyang serginiň Şandong delegasiýasyna saýlandy.

Weihai Ruiyang bu sergide iki sany meşhur önümi, “Tour series inflatable paddle board” we “RY-BD” çişiriji gaýyk getirdi. Iki önüm hem dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri peýda bolanyna baryp görmäge çekdi. Şandong teleýaýlymy, Hainan teleýaýlymy, Qilu agşam habarlary we beýleki habar beriş serişdeleri söhbetdeşlige gelip, şol ýerdäki polýak we fransuz täjirleri bilen deslapky hyzmatdaşlyk niýetine ýetdi we içerki satyn alyjylar we çig mal üpjün edijiler bilen çuňňur aragatnaşyk saklady.


Iş wagty: Iýun-22-2021