RY2
RY3
RY4

20 ýyl

Gämi öndürmek tejribesi

BIZ hakda

Hytaýda gaýyk öndürmek boýunça iň oňat öndüriji

Weihai Ruiyang Boat Development Co., Ltd. 2004-nji ýylda döredilip, Hytaýyň Şandong welaýatynyň Weihai şäherinde ýerleşýär. Häzirki wagtda Hytaýda çişip bolýan gaýyklary öndürijilerden biri. Önümlere esasan RIB gaýyklary, Haipa aagondarha gaýyklary, PVC gaýyklary we ş.m. girýär. Bu seriýalaryň köpüsi we 40-dan gowrak model IS09001: 2000 we CE şahadatnamasyny aldy. Müşderileri doly kanagatlandyrmak wezipesini dowam etdirdik. Köp ýyllyk dizaýn we önümçilik tejribämiz has ýokary hilli gämileri öndürmäge we her gämini zawodymyzdan ajaýyp çykarmaga çalyşýar.

 • Iň gowy baha

 • Eltip bermegiň wagty

 • Özbaşdaklaşdyrma

 • 20+Yearsyl tejribesi

 • Satuwdan soň

 • Önümçilik kuwwaty

Önümler

14 ýyllyk önümçilik tejribesi, ýokary tejribeli we ökde önümçilik we gözleg topary

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 4
 • 5
 • 3
 • 7

T NEWZE

Çişýän gaýyklary öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşen iň oňat öndürijileriň biri

Bu gün toparymyz bilen gürleşiň

Wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlar bilen buýsanýarys

Consult Häzir maslahatlaşyň

Hyzmatdaş

Dünýäniň dürli künjeklerinden biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin hoş geldiňiz